Klímatanusítvány

Split klímát vásárlóknak – Jogszabályi tájékoztató

Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgáló 14/2015 (XII.10.) Kormányrendelet értelmében, ha TELEPÍTTETŐ (végfelhasználó) SZÁMÁRA  kereskedelmi célból nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val (fluortartalmú szénhidrogénekkel és azok keverékeivel) előtöltött vagy azzal üzemelő HR szektorba (kifejezetten helyhez kötött berendezések) tartozó terméket, valamint az MR szektorba (mobil rendszerek) tartozó hűtőegységet értékesítenek, az eladó köteles a végfelhasználótól olyan eredeti, cégjegyzésszerűen kiállított TANÚSÍTVÁNY bemutatását kérni, amely hitelesen igazolja, hogy a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás vállal felelősséget a berendezések telepítésére.

A „TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNYT” a telepíttetőnek (végfelhasználónak, vásárlónak) kell beszereznie a split klíma telepítését végző – általa választott – képesített vállalkozástól (klíma szerelőtől).

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tájékoztatása szerint 2016. november 30-tól csak vonalkóddal ellátott telepítési tanúsítvány állítható ki és fogadható el. Minden termékhez külön tanúsítvány szükséges. A telepítési tanúsítványokon szereplő adatokat a hatóság adatbázisában rögzítenie kell a képesített vállalkozásnak és a forgalmazónak is.

Telepítési Tanúsítvány nélkül split klíma nem értékesíthető! A tanúsítvány mintája itt tekinthető meg.